Du är här:Start > Välkommen till > Alphakurs

Välkommen att delta

Församlingen är de troendes gemenskap. Den som tror på Jesus och är döpt tillhör också den kristna gemenskapen, vars synliga uttryck är församlingen. I församlingen finns många olika mötesplatser, för gemenskap, samtal, bön, undervisning och olika uppgifter. Allt med det gemensamma målet att främja vänskap och relationer, förankra och fördjupa tron på Jesus och utmana till ett lärjungaliv i gemensam efterföljelse till Jesus.

Söndagens gudstjänst är navet i församlingen & vår stora veckosamling. Men det finns också möjlighet att mötas på andra sätt: I cellgrupper i hemmen, i alphakurs om kristen tro, i bönesamlingar, på dagledigträffar, elvakaffe, språkcafé, nattvardskvällar, temasamlingar, sång & musik med mera.

Våra samlingar är öppna för alla som vill delta. Någon gång kan det behövas anmälan för en kurs, eller inträde till en konsert, men i princip är du alltid välkommen att vara med, du som vill.

Det finns många olika slags samlingar i församlingen, men alla syftar ytterst sett till samma sak: gemenskap med varandra & gemenskap med Gud.


Alphakurs

Vi har haft många små alphakurser genom åren. Ett internationellt koncept med tre byggstenar: måltiden - föredraget - samtalet. Alphakursen är en grundkurs om kristen tro där vi möts i enkla former kring något gott att äta, för att sedan lyssna till kvällens ämne om kristen tro och slutligen samtala kring detta på ett generöst sätt där alla frågor är tillåtna.