Du är här:Start > Välkommen till > Bön

Bön

"Be ständigt." 1 Thess 5:17

Bönen är central i den troendes och i församlingens liv. I församlingen är det den gemensamma bönen som bär och genomsyrar allt vi vill göra tillsamman. Bön som tillbedjan, som förbön och som ett verkligt arbete. Därför finns bön i olika former och på olika sätt alltid med i det som sker i och genom församlingen.

Vi möts regelbundet till gemensamma bönesamlingar och vi vill gärna vara med och be för det som är ditt behov. I kyrkan finns en böneskål där man kan skriva ner och lämna sina böneämnen anonymt, eller så går det förstås att sända in sitt bönebehov på annat sätt, så kommer vi att be för det i våra samlingar. Varje gudstjänst avslutas med tillfälle till bön, då vi bjuder in till förbön där förberedda förebedjare gärna är med och ber tillsammans med den som önskar.