Du är här:Start > Välkommen till > Elvakaffe

Välkommen att delta

Församlingen är de troendes gemenskap. Den som tror på Jesus och är döpt tillhör också den kristna gemenskapen, vars synliga uttryck är församlingen. I församlingen finns många olika mötesplatser, för gemenskap, samtal, bön, undervisning och olika uppgifter. Allt med det gemensamma målet att främja vänskap och relationer, förankra och fördjupa tron på Jesus och utmana till ett lärjungaliv i gemensam efterföljelse till Jesus.

Söndagens gudstjänst är navet i församlingen & vår stora veckosamling. Men det finns också möjlighet att mötas på andra sätt: I cellgrupper i hemmen, i alphakurs om kristen tro, i bönesamlingar, på dagledigträffar, elvakaffe, språkcafé, nattvardskvällar, temasamlingar, sång & musik med mera.

Våra samlingar är öppna för alla som vill delta. Någon gång kan det behövas anmälan för en kurs, eller inträde till en konsert, men i princip är du alltid välkommen att vara med, du som vill.

Det finns många olika slags samlingar i församlingen, men alla syftar ytterst sett till samma sak: gemenskap med varandra & gemenskap med Gud.


Elvakaffe

Varje tisdag förmiddag är det bön, bibelsamtal och efter det gemensamt elvakaffe. Ett stadigt gäng möts först i ungdomslokalen på nedervåningen för att be och läsa bibeln, vi läser ett kapitel & ägnar en god stund åt att samtala åt det vi läst. Till elvakaffet sluter flera upp och det är en uppskattad stund att mötas utan att någon har bråttom.

10.00 Bibelsamtal och bön
11.00 Elvakaffe

Mer under Gemenskap