Gudstjänst

"Jag gladdes när man sade till mig, vi skall gå till Herrens hus." Ps 122:1.

Församlingens gudstjänster är öppna för alla människor. Vår strävan är att gudstjänsterna skall präglas av en välkomnande, själavårdande och helande atmosfär. Gudstjänsten är en höjdpunkt i församlingsgemenskapen, ett möte mellan Gud och människor. Gud talar till oss genom sitt ord och den helige Ande. Vi får komma till Gud med bekännelse, bön och tacksägelse och ge honom vår tillbedjan och lovsång. Gudstjänsten är en källa till glädje, inspiration och förnyelse. Genom predikan får vi vägledning, förmaning och uppbyggelse i tron. Vi får kraft och kunskap för vårt uppdrag som lärjungar. I gudstjänsten tjänar vi Gud och varandra med de gåvor, som han har givit oss. För att alla skall känna delaktighet, tror vi på en generös mångfald när det gäller olika uttryckssätt i våra gudstjänster. Vi firar gudstjänst i princip varje söndag året om, och utöver det vid årets stora högtider, vid begravningar och vigslar.

Kommande händelser