Du är här:Start > Välkommen till > Julkör

Välkommen att delta

Församlingen är de troendes gemenskap. Den som tror på Jesus och är döpt tillhör också den kristna gemenskapen, vars synliga uttryck är församlingen. I församlingen finns många olika mötesplatser, för gemenskap, samtal, bön, undervisning och olika uppgifter. Allt med det gemensamma målet att främja vänskap och relationer, förankra och fördjupa tron på Jesus och utmana till ett lärjungaliv i gemensam efterföljelse till Jesus.

Söndagens gudstjänst är navet i församlingen & vår stora veckosamling. Men det finns också möjlighet att mötas på andra sätt: I cellgrupper i hemmen, i alphakurs om kristen tro, i bönesamlingar, på dagledigträffar, elvakaffe, språkcafé, nattvardskvällar, temasamlingar, sång & musik med mera.

Våra samlingar är öppna för alla som vill delta. Någon gång kan det behövas anmälan för en kurs, eller inträde till en konsert, men i princip är du alltid välkommen att vara med, du som vill.

Det finns många olika slags samlingar i församlingen, men alla syftar ytterst sett till samma sak: gemenskap med varandra & gemenskap med Gud.


Julkör

Andra advent i december brukar vi har 5 julkonserter där många är engagerade. Till kören är alla som gillar att sjunga välkomna!

För dig som vill vara med och sjunga i kören vid julkonserten 2019 sker övningar onsdagar kl 19.00: 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 6/11, 13/11 och 20/11.

Kördagar 13/10 14.00 och 24/11 kl 14.30.

Genrep 27/11 kl 18.00, 28/11 kl 19.00 och 4/12 kl 18.00.

Sanna Bervebrink

Körledare

073-7271203