Bibelsamtal & bön

Varje tisdag förmiddag är det bön, bibelsamtal och efter det gemensamt elvakaffe. Vi träffas i ungdomslokalen på nedervåningen för att be och läsa bibeln, vi läser ett kapitel & ägnar en god stund åt att samtala åt det vi läst. Till elvakaffet sluter flera upp och det är en uppskattad stund att mötas utan att någon har bråttom.

Mer under Bön