Du är här:Start > Corona

Förhållningsregler med anledning av Corona-pandemin

Känner du dig sjuk med förkylningssymtom som snuva, hosta eller feber - ska du inte komma till kyrkan, av respekt för dina medmänniskor, att alltså inte föra smitta vidare.

Gudstjänst

Nu gör vi ett försök att börja träffas för gudstjänst. Vi möts åtskilda från varandra i kyrksalen och församlingsvåningen. Ansvarsgrupperna ser till att vi hamnar rätt och på rätt avstånd från varandra.

För övrigt fortsätter vi att följa Folkhälsomyndighetens och våra samfunds rekommendationer om att hålla avstånd, samlas färre än 50 personer och så ber vi dig i riskzon, över 70 år eller har förkylningssymtom att följa våra Gudstjänster digitalt via vår webbsida.

Övriga förhållningsregler

Handhälsning: Kyrkvärdar ska undvika att hälsa i hand. Besökare ska heller inte uppmanas att ta i hand och hälsa på varandra under Gudstjänster. Den personliga förbönen utförs också utan att ta i hand och alla uppmanas att vara försiktiga med att andas nära intill ansiktet.

Nattvardsfirande: Vid nattvardsfirande används endast särkalkar för vinet.

Servering: Säkerställ god hygien och att handsprit finns tillgängligt både för serveringspersonal och besökare. Hitta alternativ för servering som begränsar hanteringen av livsmedlet.

Hygienutrymmen: Var extra noggrann vid städning av hygienutrymmen och rengör toalett, handfat, handtag och dylikt med desinfekterande rengöringsmedel.


Senast uppdaterad 2020-03-28