Du är här:Start > Corona

Förhållningsregler med anledning av Corona-pandemin

Känner du dig sjuk med förkylningssymtom som snuva, hosta eller feber - ska du inte komma till kyrkan, av respekt för dina medmänniskor, att alltså inte föra smitta vidare.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget att personer över 70 år begränsar sina sociala kontakter. Därför uppmanas dessa personer även i vår församling att stanna hemma tillsvidare.

Vi ber givetvis gärna för dig och hjälper dig i den mån det är möjligt. Vill du ha förbön eller hjälp med något kan du maila till malin@klockargardskyrkan.se eller ringa 070-63 61 230.

Gudstjänst och övriga samlingar

Samlingar och aktiviteter kan komma att ändras vid nya direktiv ifrån Folkhälsomyndigheten.

Gudstjänst inställd

Med anledning av de senaste restriktionerna från regeringen, blir vi tyvärr tvungna att ställa in gudstjänsterna en tid framöver.

Du kan lyssna på tidigare predikningar från Klockargårdskyrkan här.
Viser över möjligheten att framöver kunna sända Gudstjänster ochsamlingar via digitala medier. Ta också gärna del av andra församlingarswebbsändningar, poddar och gudstjänster på SVT.

Dagledigsamling och 11-kaffe

Alla dagledigsamlingar och 11-kaffe är inställda tills vidare.

UV-scout

Vi vill gärna fortsätta med UV trots allt som sker, men det blir lite förändringar. Läs mer på UV-scouts sida >>

Tonår

Tillsvidare fortsätter Tonår sina samlingar som planerat, .

Övriga förhållningsregler

Om någon som nyligen besökt våra lokaler bekräftas smittad av Corona-viruset uppmanar vi denne att informera någon i församlingsledningen.

Handhälsning: Kyrkvärdar ska undvika att hälsa i hand. Besökare ska heller inte uppmanas att ta i hand och hälsa på varandra under Gudstjänster. Den personliga förbönen utförs också utan att ta i hand och alla uppmanas att vara försiktiga med att andas nära intill ansiktet.

Nattvardsfirande: Vid nattvardsfirande används endast särkalkar för vinet.

Servering: Säkerställ god hygien och att handsprit finns tillgängligt både för serveringspersonal och besökare. Hitta alternativ för servering som begränsar hanteringen av livsmedlet.

Hygienutrymmen: Var extra noggrann vid städning av hygienutrymmen och rengör toalett, handfat, handtag och dylikt med desinfekterande rengöringsmedel.


Senast uppdaterad 2020-03-28