Du är här:Start > Om oss > Ge en gåva > Alphakurs

Ge en gåva

”Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.” Matt 10:8

Gud har gett oss vårt liv, våra gåvor, våra tillgångar och vår del i skapelsen på samma villkor som en ägare överlåter det han har till en förvaltare. Allt vi är och har tillhör egentligen Gud. Vi kallas därför att bruka kunskap, begåvning, erfarenhet, pengar och annat i livet på ett ansvarsfullt sätt. Enskilt och gemensamt ska vi söka Guds vilja så att vi inte använder Guds gåvor på ett godtyckligt sätt och därmed missbrukar hans förtroende. Vi är kallade att dela med oss av vårt materiella goda, och att i Jesu efterföljd tjäna vår nästa.

Församlingens verksamhet finansieras i huvudsak genom frivilliga gåvor. Ett regelbundet givande till Herrens verk genom församlingen är särskilt värdefullt. Självklart bör offrandet ske i relation till de resurser var och en har. Allt givande är frivilligt och anonymt, men givetvis välkommet, för att vi tillsammans ska kunna bedriva den verksamhet vi gemensamt beslutat om. Insamlingar sker i gudstjänsten, men inbetalning kan även ske med hjälp av kollektomaten på kyrktorget, till församlingens bankgiro eller via autogiro.

Bankgiro: 5281-5438
Swishnummer: 123 228 51 04

Tack för din gåva!Alphakurs

Vi har haft många små alphakurser genom åren. Ett internationellt koncept med tre byggstenar: måltiden - föredraget - samtalet. Alphakursen är en grundkurs om kristen tro där vi möts i enkla former kring något gott att äta, för att sedan lyssna till kvällens ämne om kristen tro och slutligen samtala kring detta på ett generöst sätt där alla frågor är tillåtna.