Kontaktpersoner

Medarbetare

Mattias Gustafsson Pastor

0380-66 00 74
0702-76 02 24
mattias@klockargardskyrkan.se

Malin Kindvall Pastor

070-636 12 30
malin@klockargardskyrkan.se

Jonathan Martinsson Ungdomsledare

0761605952
jonathan@klockargardskyrkan.se

Styrelsen

Alf Johansson Ordförande

070-8155648
alf@tohult.se

Bokning av lokal

Anita och Uno Säll 

Uno: 070-203 28 57, Anita: 070-863 08 95
0380-66 05 12
aousall@yahoo.se

Bön inför gudstjänsten

Söndagar kl 9.30

Mer under Bön