Kontaktpersoner

Medarbetare

Mattias Gustafsson Pastor

0380-66 00 74
0702-76 02 24
mattias@klockargardskyrkan.se

Malin Kindvall Pastor

070-636 12 30
malin@klockargardskyrkan.se

Jonathan Martinsson Ungdomsledare

0761605952
jonathan@klockargardskyrkan.se

Styrelsen

Alf Johansson Ordförande

070-8155648
alf@tohult.se

Bokning av lokal

Anita och Uno Säll 

Uno: 070-203 28 57, Anita: 070-863 08 95
0380-66 05 12
aousall@yahoo.se

Elvakaffe

Varje tisdag förmiddag är det bön, bibelsamtal och efter det gemensamt elvakaffe. Ett stadigt gäng möts först i ungdomslokalen på nedervåningen för att be och läsa bibeln, vi läser ett kapitel & ägnar en god stund åt att samtala åt det vi läst. Till elvakaffet sluter flera upp och det är en uppskattad stund att mötas utan att någon har bråttom.

10.00 Bibelsamtal och bön
11.00 Elvakaffe

Kommande händelser

Mer under Gemenskap