Du är här:Start > Kontakt > Alphakurs

Lediga tjänster

Vi söker ny pastor

Malmbäcks Frikyrkoförsamling finns på Småländska höglandet i Nässjö kommun. Den bildades 1999 efter samgående med av de tre frikyrkoförsamlingar som fanns, Betelförsamlingen,Pingstförsamlingen och Missionsförsamlingen. Frikyrkoförsamlingen har idag koppling till tre samfund,EFK, Pingst FFS och SAM.

Idag finns ca. 300 medlemmar, ett omfattande barn och ungdomsarbete , söndagsskola UV-scout och tonårsgrupp, rikligt sång och musikliv samt diakonalt arbete. Församlingen understöder missionsarbete i flera länder och har en vänförsamling i Bulgarien.

Församlingen är ledd av styrelse och församlingsråd och för ungdomsgrupperna finns en ledningsgrupp kallad Klockargårdskyrkan Ung.

I tjänstens som församlingsföreståndare förväntas att du bl.a. ska
  • leda, inspirera och undervisa församlingen.
  • tillsammans med församlingsledning formulera mål och visioner för andlig tillväxt och utveckling.
  • ansvara för att leda och fördela arbetet i församlingen och för anställd ungdomsledare.
  • företräda och representera Klockargårdskyrkan ut i samhället, mot samfund och organisationer.
För mer information kontakta:
Samuel Gunnargård, tfn 073 386 76 14, e-post samuel@klockargardskyrkan.se

Alphakurs

Vi har haft många små alphakurser genom åren. Ett internationellt koncept med tre byggstenar: måltiden - föredraget - samtalet. Alphakursen är en grundkurs om kristen tro där vi möts i enkla former kring något gott att äta, för att sedan lyssna till kvällens ämne om kristen tro och slutligen samtala kring detta på ett generöst sätt där alla frågor är tillåtna.