Du är här:Start > Om oss > Alphakurs

Kyrkan är människorna

Klockargårdskyrkan

Klockargårdskyrkan är en gemenskap av människor i alla åldrar. Varje vecka möts många till gudstjänst och andra samlingar av olika slag.

Vår församling är en ekumenisk för samling, vilket innebär att vi har vår bakgrund och tillhörighet i tre frikyrkosamfund: Evangeliska Frikyrkan, Pingst - fria församlingar i samverkan och Svenska Alliansmissionen.

Med vår kristna tro som gemensam färdriktning, önskar vi vara en gemenskap öppen för människor med olika åldrar, bakgrund och språk.

Vi är glada över vår kyrka, men församlingen utgörs av människor, som står i relation till varandra, för att dela livet, tron och olika uppgifter tillsammans.

Välkommen att besöka oss, att utforska livet & tron tillsammans med oss och kanske även bli delaktig i Klockargårdskyrkan!


Alphakurs

Vi har haft många små alphakurser genom åren. Ett internationellt koncept med tre byggstenar: måltiden - föredraget - samtalet. Alphakursen är en grundkurs om kristen tro där vi möts i enkla former kring något gott att äta, för att sedan lyssna till kvällens ämne om kristen tro och slutligen samtala kring detta på ett generöst sätt där alla frågor är tillåtna.