Du är här:Start > Om oss > Diakoni > Alphakurs

Diakoni

"Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former". 1 Pet 4:10


Diakoni kan vara så mycket. I grunden handlar det om omsorgen om varandra som medmänniskor i och omkring församlingen och vår bygd. I Klockargårdskyrkan finns en aktiv diakonigrupp som tar ansvar för hembesök och kontakter med många som av olika skäl inte har möjlighet att delta i gudstjänster och gemenskap, eller som helt enkelt behöver och uppskattar en stunds samvaro. De flesta söndagar erbjuds möjligheten att åka med kyrkbussen från Malmåkra till kyrkan.

Diakoni kan också vara att mötas i samtal. Församlingens pastorer och församlingsrådet står till förfogande för personliga samtal, själavård och andlig vägledning. I sådana samtal gäller naturligtvis tystnadsplikt. I samtal kan vi hjälpa, stödja och uppmuntra varandra, ge mod, hopp och tro. Vår förhoppning är också att församlingen på olika sätt kan få bli oss till hjälp när vi möter kriser i livet. Vägledande för allt som kan kallas diakoni är förstås vår tro på bönens möjlighet och på Bibelns vägledning.

Alphakurs

Vi har haft många små alphakurser genom åren. Ett internationellt koncept med tre byggstenar: måltiden - föredraget - samtalet. Alphakursen är en grundkurs om kristen tro där vi möts i enkla former kring något gott att äta, för att sedan lyssna till kvällens ämne om kristen tro och slutligen samtala kring detta på ett generöst sätt där alla frågor är tillåtna.