Du är här:Start > Om oss > Historik

Historik

”…på denna klippa ska jag bygga min församling…” Matt 16:18

Malmbäcks Frikyrkoförsamling bildades den 4 september 1999 genom att Betelförsamlingen, Missionsförsamlingen och Pingstförsamlingen, alla i Malmbäck, förenades till en församling.

Betelförsamlingen i Malmbäck bildades år 1881 på torpet Klippan under Falla och var till en början en natt-vardsförening.

Malmbäcks Missionsförsamling har sin upprinnelse i den nattvardsförening som den 29 mars 1883 beslöt att ett missionshus skulle byggas.

Pingstförsamlingen i Malmbäck har vuxit fram i tider av väckelse under samarbete med församlingsgrupper i bygden. 1941 bildades ”Församlingsgruppen Filadelfia Malmbäck”. 1996 bildade gruppen i Malmbäck en egen församling med namnet Malmbäcks Pingstförsamling.

Under flera år byggdes ett naturligt samarbete upp mellan både gamla och unga i de tre församlingarna. Samgåendet kom därför att ses som en bekräftelse på en naturlig utveckling. Det var även ett uttryck för viljan att genom att visa enhet på ett bättre sätt nå ut med evangeliet till Malmbäcks befolkning. Församlingarna enades om att ha sin kyrka på adress Lyckevägen 8 och kalla denna Klockargårdskyrkan.

Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar” 1 Kor 12:27

Församlingen är en del av Kristi kropp, där Kristus själv är huvudet, och den universella församlingen på jorden. Vi bejakar andra kristna och vill dela deras gemenskap, i vårt land såväl som i andra länder. Vi samverkar med Evangeliska
Frikyrkan, Pingströrelsen och Svenska Alliansmissionen