Du är här:Start > Om oss > Mission

Mission

”Församlingen lever av mission, som elden av att brinna.” Som Guds församling är vi sända med uppdraget att dela de goda nyheterna om Jesus med människor, både på hemmaplan och utöver världen. Detta vill vi ska prägla all vår verksamhet, i ord och handling. En stor del i detta är att vi också sänder ut människor i gränsöverskridande mission, till andra länder. Vi sänder och understöder, ekonomiskt, med förbön och omsorg. När det gäller internationell mission samverkar vi främst med de samfund vår församling tillhör: Svenska alliansmissionen, Evangeliska frikyrkan och Pingströrelsen, men även med Operation Mission.

Här är några av dem som vi är med och sänder ut:


Sture Nordqvist

Sture arbetar tillsammans med SAM och Reach Beyond Sverige (som tidigare hette HCJB Global) för att med hjälp av media sprida evangeliet. Sture vill vara en resurs som hjälper lokala samarbetspartners att göra ett bättre jobb. Radioprogram produceras av medarbetare i bl.a. Tjuvasjien i Ryssland. Vidare handlar det om radioutbildningar, radiokonferenser, studioprojekt och undervisning i församlingar. Sture bor med sin fru Karin i Dala-Järna men jobbar in i Ryssland och flera andra länder i bl.a. OSS.

I många länder finns det väldigt lite utbud av inspelad kristen musik. Hur gör man då ett radioprogram om det inte finns musik? Sture jobbar därför med många olika studioprojekt för att det ska finnas studior där det är möjligt att spela in kristen musik och kristna radioprogram. Det sker i områden som Ryssland, Centralasien, Norra mellanöstern m.fl.

Emelie

Vi skickar också understöd till Emelie som är i OM´s tjänst.


Kairo och Kent Edefors


Edefors jobbar i Japan med församlingsbildning.


Bo Lundin


Lundin arbetar med att sprida evangelium via IBRA radio.


Margareta Karlsson

Har under många år arbetat med översättningsarbete i Tchad.


Pionjärförsamlingar i Sverige