Bönevandring i Malmbäck 8 maj

Börja vid valfri böneplats, be och läs bibelordet*, gå sedan vidare till nästa plats. Du bestämmer själv hur många platser du går till denna dag. Fortsätt gärna flera dagar.

* Bibelordet hittar i häftet Bönevandring som finns att hämta i kyrkan eller se information Bönevandring 2022 längre ner på sidan.

Publicerat den 2 maj

Relaterad information

Alla nyheter