Förhållningsregler med anledning av Corona-pandemin

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber - stanna hemma!

Om någon som nyligen besökt våra lokaler bekräftas smittad av Corona-viruset uppmanar vi denne att informera någon i församlingsledningen.

Handhälsning: Kyrkvärdar ska undvika att hälsa i hand.Besökare ska heller inte uppmanas att ta i hand och hälsa på varandra under Gudstjänster. Den personliga förbönen utförs också utan att ta i hand och alla uppmanas att vara försiktiga med att andas nära intill ansiktet.

Nattvardsfirande:Vid nattvardsfirande används endast särkalkar för vinet.

Servering: Säkerställ god hygien och att handsprit finns tillgängligt både för serveringspersonal och besökare. Hitta alternativ för servering som begränsar hanteringen av livsmedlet.

Hygienutrymmen: Var extra noggrann vid städning av hygienutrymmen och rengör toalett, handfat, handtag och dylikt med desinfekterande rengöringsmedel.

I nuläget är inga planerade samlingar inställda. Detta kan komma att ändras vid nya direktiv ifrån Folkhälsomyndigheten. Vi uppmanar därför alla att hålla sig uppdaterade via Klockargårdskyrkans hemsida eller Facebooksida.

Vi ser över möjligheten att kunna sända Gudstjänster och samlingar via digitala medier,ta också gärna del av andra församlingars webbsändningar, poddar och liknande.

Publicerat den 13 mars