Gudstjänst med administrativt församlingsmöte den 2/8

Söndagen 2/8 kl 10.00 firar vi Gudstjänst och därefter är det administrativt församlingsmöte. Församlingsrådet och styrelsen ger då tillfälle för församlingen att fatta beslut i om anställning av församlingsföreståndare.

På grund av Covid-19 kommer vi att genomföra detta vid ett tillfälle i tre lokaler med egen ingång i Klockargårdskyrkan. Klockan 10:00 med max 50 personer i varje lokal.

  • Stora ingången och kyrksalen max 50.
  • Gamla entrén och församlingsvåningen max 50.
  • Källarnedgången (förskolans ingång) lokal aktivetetshallen max 50.

För att möjliggöra detta krävs anmälan. Anmälan görs till Gudrun Thorstensson, gudrun.tson@hotmail.com eller SMS 070-586 87 44. Senast 31/7 förmiddag.

På grund av Covid-19 kan man rösta via fullmakt. De som sköter detta är Torsten Kårekull tel 076-8033356 och Urban Romhagen tel 072-2007226 Tag kontakt för att avge er röst i ett slutet kuvert.

Obs tänk på att hålla avstånd när vi träffas samt om någon känner sig krasslig stanna hemma. Vi har ingen fika. 

Publicerat den 21 juli

Alla nyheter