Nya restriktioner!

Nya åtgärder för minskad smittspridning gällande vår församling.

 Från och med onsdag 12 januari gäller vid arrangemang med fler än 50 deltagare krav på vaccinationsbevis tillsammans med övriga tidigare åtgärder. Det vill säga enbart sittande deltagare tillåts med undantag vid religiösa ceremonier, såsom gudstjänster, då deltagare får stå upp. Deltagare delas upp i sällskap på max 8 personer.
Avståndet ska vara minst 1 meter mellan sällskapen.

Församlingsstyrelsen följer de rekommendationer som myndigheterna anvisar. Och har därför beslutat att för deltagande i gudstjänsten den 16 januari och framåt tills annat meddelas av myndigheterna så behöver du kunna visa upp ett vaccinationsbevis digitalt eller på papper för att deltaga i våra gudstjänster med fler än 50 deltagare.

Publicerat den 13 januari

Alla nyheter