Välkommen Erling Andersson

Vi säger välkommen till vår vakanspastor Erling Andersson!

Här följer en kort presentation av honom själv:

Gott nytt år!
Jag heter Erling Andersson och kommer att finnas i Klockargårdskyrkan under vintern/våren som vakanspastor och församlingsföreståndare.
Om jag ska berätta lite mer om mig själv så är jag född 1953 och uppvuxen på Donsö, en ö i Göteborgs södra skärgård.
Under drygt fyrtio år har jag arbetet som pastor i flera olika församlingar både i stad och på landsbygd. Nu senast i Missionskyrkan Nässjö. Som pensionär bor jag kvar Nässjö där jag varit bosatt i snart tretton år. Utöver traditionellt församlingsarbete har jag även varit verksam som häktes- och fängelsepastor. Förtroendet och förmånen att även arbeta med sorg och krishantering inom kommun och näringsliv har också berikat mig. Det har givet mig erfarenheter att förstå och hjälpa människor när livet inte blir som man tänkt sig.
Nu ser jag fram emot tjänsten i Malmbäcks frikyrkoförsamling och möjligheten att få lära känna nya människor både i kyrkan såväl som i samhället.

Väl mött!
Erling Andersson

Publicerat den 15 januari

Alla nyheter