21 feb lördag

Öppen eller stängd?

Det finns många märkliga varianter på de där lekarna när man ska besvara en fråga, få besked om man svarade rätt eller fel & sedan försöka lista ut systemet bakom alltihopa. Som den där när man skickar en tändsticksask runt i en ring med frågan: "Öppen eller stängd?" I början förstår man ingenting alls, det verkar inte logiskt eller rimligt överhuvudtaget, men när väl poletten trillat ner förstår man inte att man ingenting förstod. Plötsligt har det obegripliga blivit alldeles självklart. Så länge man fokuserade på fel sak var det en omöjlig uppgift att besvara frågan rätt, men när jag fäster min uppmärksamhet på rätt sak är det istället helt omöjligt att svara fel.

Jag tänker att just den där frågan: öppen eller stängd, kan vara relevant med tanke på vår Bibel. En bok som finns i de flesta hem, ibland i flertal, i olika varianter och översättningar. Tjocka familjebiblar som gått i arv, små röda biblar som man fick i sjuan, barnbiblar med bilder och konfirmandbiblar med tunna blad och namn i guldskrift på framsidan. Men är din Bibel öppen eller stängd? När öppnade du den senast? Och när öppnade den sig för dig senast, så att du verkligen förstod och det lästa blev meningsfullt för dig? Bibeln kan vara en stängd bok i dubbel bemärkelse, men en sak är klar: om jag inte öppnar den för att läsa, kommer den heller aldrig att öppna sig för mig. Vi behöver bli läsare igen, för att få vägledning, uppmuntran, kunskap, utmaning, utrustning & näring för vår tro. "Vad står det skrivet?" var den återkommande frågan under 1800-talets väckelser i Sverige. För att veta vad som står skrivet, behöver vi låta Bibeln vara en öppen bok, som vi läser regelbundet, och som vi låter läsa oss, för att liksom spegla våra egna liv i Bibeln, eftersom den är vår handbok för livet. På de stora tältmötena när John Hedlund började sina utfrågningar av partiledarna under valrörelsen, fanns alltid en devis upphängd över plattformen: "Guds ord ger svaret". Vi behöver bli läsare, inte bara för att få del av människors visdomsord, utan för att få del av Guds ord. Bibeln är nämligen Guds tilltal till oss människor. Som ett kärleksbrev, som är allt annat än döda bokstäver, utan ord fyllda av innehåll mellan två som uttrycker sina tankar och känslor för varandra. Som ett brev man läser gång på gång för att riktigt ta in och påminna sig det som står där och förundras över att det gäller mig!

Så är din Bibel öppen eller stängd? Någon sa att farfar hade sin Bibel på köksbordet, pappa hade den på nattduksbordet & jag har den i bokhyllan. Dags nu att plocka ner den därifrån, blåsa av dammet och öppna upp en värld med berättelser, sånger och visioner för ett liv med större utsikt. Tycker du ändå att den inte öppnar sig för dig, utan förblir stängd och svår, så är nyckeln - läs tillsammans, fråga, samtala, tugga på orden, brottas med dem så ska du se att någonting händer. Bibeln kommer öppna sig för dig - men det börjar med att du öppnar Bibeln!

Mattias Gustafsson