Du är här:Start > Om oss > Blogg > Snöbollseffekten

8 mar tisdag

Snöbollseffekten

Snöbollseffekten enligt wikipedia: "En metafor som används för att beskriva en våldsam tillväxt eller utveckling på något område. Metaforen grundar sig på ett snöklot som sätts i rullning nedför en backe i töväder. För varje varv den rullar kommer dess hastighet att öka samtidigt som dess diameter växer."

Nu är det några veckor sedan vi samlades till manifestationen på Hovrättstorget i Jönköping, för att så tydligt vi kunde visa vår protest mot ett i våra ögon oförsvarligt beslut. I skrivande stund väntar vi ännu på att det beslutet ska förändras. Men här vill jag skriva några rader om det förunderliga som skedde under den intensiva veckan inför manifestationen. Kanske var det något av en snöbollseffekt vi upplevde. Alltså att något litet och till synes oansenligt som sätts i rullning snabbt kan växa till en lavin som är omöjlig att stoppa.

En elev på gymnasiet startar en namninsamling på nätet. Drygt en vecka senare har 7192 personer skrivit under uppropet. Någon ringer på dörren en söndagskväll, försynt, men driven av en stark vilja att göra något. Samtalet mynnar ut i manifestationen, som samlade 400 deltagare knappt en vecka senare. Under samma tid skedde en massa telefonsamtal, mailande, delande av artiklar på sociala medier och kontakter med tidningar, radio, tv, myndigheter, ambassader, politiker och jurister. Veckan avslutades med en resa till Göteborg för att överlämna alla namnunderskrifter och en bunt med de samlade artiklar och reportage som skrevs under samma tid som namninsamlingen pågick.

Mönstret känns igen, att det som är verkligt stort och kraftfullt, oftast börjat i det lilla. I vår Bibel väljer Gud ofta att handla enligt den principen. Bland alla mäktiga folk i historien, är det det lilla, obetydliga Israels folk, som Gud utväljer till sitt. Av alla starka och kraftfulla bröder, är det den minste, David, som Gud utvalt till kung. Istället för att göra entré i världen med pompa och ståt, väljs en ung, fattig tonårstjej att bli mor till Guds son. Guds fullständiga, kommande seger över ondska, synd och död grundläggs i det mest anspråkslösa man kan tänka sig, i Jesu offerdöd på korset. Det lilla, knappt synliga fröet som planteras i jorden, har en inneboende kraft i sig och spränger fram nytt liv, bryter marken och växer upp till ett stort träd. Den lilla, rädda och gömda skaran Jesus-troende i Jerusalem, efter korsfästelsen, uppfylls av Ande och liv, blir den första kristna församlingen och med tiden till en världsvid kyrka.

Det här är hoppfullt för vanliga människor som dig och mig. Vi behöver inte uppbåda någon särskild styrka eller framgång. Det räcker med att det lilla vi har sätts i rörelse, så kommer det kunna växa sig starkt, leda till förändring och visa sig både hållfast och oövervinnerligt på lång sikt. Så är det också med din tro. Det avgörande är inte hur stor och stark den är, men att den är i rörelse, att du tar steg i tron, att den har rätt riktning. Säger inte Jesus själv att det kan hända stora saker, om än vår tro inte är större än ett senapskorn... Luk 17:6

Hälsningar Mattias Gustafsson

Kategorier

Vardagstankar