Du är här:Start > Om oss > Blogg > Ett Gott Nytt ÅR!

15 jan fredag

Ett Gott Nytt ÅR!

Vi har vid årsskiftet önskat varandra ett gott nytt år. I denna önskan ligger hos det flesta en uppriktig önskan att detta år ska bli ett bättre år än de som varit. Visst finns hos oss drömmen om att vi ska kunna umgås och träffas igen utan att hålla avstånd och följa andra restriktioner. Att mötesplatser som shoppingcenter, nöjen och kyrkor skulle vara öppna och berika våra liv. Att vi skulle kunna resa fritt och utan rädsla för smitta och sjukdom både inom- och utomlands. Att livet återgår till det "normala" igen. Visst drömmer vi om detta och hoppas och önskar att detta skulle bli verkligt i år. Hur det blir vet vi inte förrän vid nästa årsskifte. Till dess har vi att förhålla oss till den tid som nu är.

Ett sätt att förhålla sig till livet är att luta sig mot Gud. Att tala med honom om det som bekymrar oss och dela sina önskningar med honom. Långt fler än de som regelbundet går i kyrkan ber till Gud ibland. Inte minst när inga andra alternativ är kvar. Då har Gud fått bli det sista halmstrået man klamrar sig fast vid i bön och tro. Att vända sig till Gud är verkligen inget dåligt alternativ. Det är inte alltid vi får vad vi ber om. Men en sak vet vi, att Gud alltid finns nära oss och att vi aldrig lämnas ensamma i vår vanmakt och förtvivlan. Många har berättat för mig hur de i bön har upplevt Guds närvaro och frid i sina liv på ett sätt de aldrig erfarit tidigare. Och det har blivit till både tröst och hopp mitt i väntan på en förändring.

Bibeln ger oss ett löfte om detta i Filipperbrevet 4:6Ä7 "Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus".

Så kära Malmbäcksbo och andra som läser detta. Våga luta dig mot Gud och tala med honom om det du önskar och hoppas på inför det nya året. Då finns det goda förutsättningar att det nya året verkligen kan bli Ett Gott Nytt År!

Gud med oss!

Erling Andersson

Av  Erling  Andersson

Vakanspastor