Du är här:Start > Om oss > Vår tro

Vår tro

"Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.” Joh 1:18

Frågan om det finns ett högre väsen – en Gud – har alltid sysselsatt människans tankar. Det kristna svaret kan mycket väl sammanfattas med orden i den apostoliska trosbekännelsen. ”Vi tror på Gud, Fader allsmäktig… På Jesus Kristus, hans enfödde son … och på den helige Ande”. Denna tro är inte – som ofta i vårt språkbruk – något osäkert och famlande i stil med ”jag antar” eller ”jag förmodar”. Det handlar i stället om en djup övertygelse. Den som bekänner sin tro på Gud bör vara beredd att ge skäl för sin tro. 1 Petr. 3:15 ”Men Herren Kristus skall ni hålla helig i edra hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp”.

Hur kan man vara säker på att Gud finns? Det klassiska svaret lyder: Gud har uppenbarat sig för oss. Det är därför vi kan veta att han finns. Han har själv trätt fram och givit sig till känna för oss. Gud har uppenbarat sig för oss genom skapelsen och naturen, genom historien och i de heliga skrifter som vi kallar bibeln. Framför allt har han, enligt skrifterna uppenbarat sitt väsen och sin inställning till oss genom att Guds son, Jesus Kristus, blev människa. Joh. 3:16-17 ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom”. Den kristna församlingen har genom historien vittnat om Guds existens och frälsningsgärning genom Jesus Kristus. Jesu död och uppståndelse utgör grundvalen för det kristna livet och människan ställs därför inför möjligheten att bejaka Jesus Kristus i sitt liv. Uppmaning till omvändelse är vanlig i bibeln. ”Omvänd er”, ”tro på Herren Jesus”, ”bli pånyttfödd”, ”bli frälst”, ”låt försona er med Gud” – för att ta några exempel. Till omvändelsen hör dopet i vatten. Matt 28:19 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar; döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn”. Dopet är ett yttre vittnesbörd om en inre förvandling – Kristus är min Herre. Rom 6. Även om man vid ett visst tillfälle kan ”komma till tro” så är det kristna livet i sin helhet en vandring i tro och vi uppmanas att växa i tron. För att möjliggöra detta har Gud givit oss den helige Ande. Hans uppgift är att överföra Kristi fullhet och leda oss fram till sanningen steg för steg. Vi uppmanas ta emot den helige Ande i en medveten troserfarenhet. Den helige Ande är vår vän och hjälpare.