"Jag hittade Gud via Google"

Livsberättelser är ett av de bästa sätten att visa vad församlingen är, vem Gud är och vad han gör. Här kommer några tips på vad som kan vara bra att tänka på.

Fokusera på ett huvudbudskap. Det kan till exempel vara att Gud varit trofast, hur han uppenbarat sin kärlek eller ingripit på ett övernaturligt sätt i en situation. Det viktiga är att du väljer ett budskap du vill berätta och låter allt kretsa kring det.

Håll livsberättelsen relativit kort. Generellt sätt blir kortare texter mer lästa än längre. Naturligtvis ska det inte vara på bekostnad av innehållet, men ett tips är att när du skrivit klart din livsberättelse, fundera på om det är något i den som inte är nödvändigt för att ändå få fram det önskade budskapet.

Var ärlig. Det kan tyckas som ett självklart råd, men det tål att understrykas. Livsberättelsen stora styrka är att människor som läser den kan känna igen sig i det som berättas. Vi uppmuntrar dig därför att våga vara ärlig.

Publicerat den 30 juni