Bönevandring Malmbäck

Under våren inbjuder Klockargårdskyrkan till en bönevandring i Malmbäck. Med start 9 maj - 6 juni har du möjlighet att gå en bönepromenad med olika böneämne. I foldern, som du kan läsa här och tanka hem, kan du läsa mer om detta. Börja vid valfri böneplats, be och läs bibelordet, gå sedan vidare till nästa plats. Du bestämmer själv hur många platser du går till på samma dag. Fortsätt gärna flera dagar. Be också om att Gud ska använda er och ge er hälsningar och ord till personer ni möter.

Jeremia 29:11–13 Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig.

Alla gudstjänster i kyrkan är inställda tillsvidare

Gudstjänsterna sänds via YouTube. Vi följer Folkhälsomyndighetens information angående offentliga samlingar.


Livet är en resa

Att vara kristen är också en resa, vi är ständigt på väg. Frågan är vart vi är på väg och vilken färdriktning vi har genom livet. Församlingen i Klockargårdskyrkan har tre ledord som anger riktningen:

Välkommen med till vänskap!
Välkommen med till Jesus!
Välkommen med till lärjungaskap!

Förhoppningen är att detta får ange riktningen för det som sker i och genom församlingen, både när vi möts i gemenskap och lever vårt vardagsliv. Välkommen med, du också!

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...