Livet är en resa

Att vara kristen är också en resa, vi är ständigt på väg. Frågan är vart vi är på väg och vilken färdriktning vi har genom livet. Församlingen i Klockargårdskyrkan har tre ledord som anger riktningen:

Välkommen med till vänskap!
Välkommen med till Jesus!
Välkommen med till lärjungaskap!

Förhoppningen är att detta får ange riktningen för det som sker i och genom församlingen, både när vi möts i gemenskap och lever vårt vardagsliv. Välkommen med, du också!