V.1 Gott nytt 2023!

I slutet av ett år tror jag de flesta av oss gör en
summering av det gångna året. Vi blickar tillbaka och
funderar vad som hänt och kanske inte hänt.
Vi kan nog alla konstatera att året har innehållit både glädje och sorg, oro och
bekymmer, fest och avsked.
Världsläget har varit och är fortfarande oroligt. År 2022 var ett år då vi fick krig i
Europa, upplopp och protester i Iran och samtidigt hör jag berättelser från både Iran
och Ukraina att de kristna församlingarna växer.
Jag personligen summerar året och konstaterar att det har varit förändringens år.
Bland annat så avslutade jag ett jobba som lärare och började åter igen som pastor
här i Klockargårdskyrkan. Jag och min man Tommy flyttade till Malmbäck.
När man då går in i ett nytt år så funderar nog många av oss på vilket sätt vi vill
förändra, utveckla och göra nytt. Ibland sätter vi upp stora mål som ofta för med sig
risken att vi tar i för mycket så att vi inte riktigt orkar och på så sätt lyckas vi inte nå
de mål vi satt upp.
Det ord som har kommit till mig inför år 2023 är ”Justeringar”. När man tänker i ord
som justering så blir det inte så stort. Man gör små justeringar i livet som gör att det
kan bli en annan färdriktning i livet som i sin tur leder till en stor förändring.
Tänk om vi kunde göra den lilla justeringen i våra liv att ta ett steg närmare Jesus,
som faktiskt kan leda till en väldigt stor förändring.
Joh 15:4-6 säger: ”Förbli i mig, så förblir jag i er….utan mig kan ni ingenting göra”
En liten finjustering år 2023, att låta Jesus få bestämma färdriktningen. Denna lilla
finjustering kan innebära en stor förändring i våra liv och i församlingen. Därför att
vi har löftet om att Guds tankar för oss är fridens tankar, om en framtid och ett hopp.
(Jer 29:11) och vi vet att för dem som vandrar med Gud samverkar allt till det bästa.
(Ef 8:28).
Låt oss gå in i 2023 tillsammans med Jesus!
Pax et bonum (Frid och allt gott!)
Elsmarie

Posted in Pastorns brev.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *