V.7 Gud är trofast i sin kärlek

”Till dig Herre, tar jag in tillflykt. Låt mig aldrig behöva skämmas, rädda mig i din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig, skynda till min räddning! Var min fasta klippa, en borg till min frälsning, för du är min klippa och min borg. Du ska leda mig och föra mig för ditt namns skull, du ska lossa nätet de lagt ut för mig, för du är mitt beskydd. I dina händer överlämna jag min ande. Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud.” (Ps 31:1-6)

En psalm av David mitt i nöden. Då fienderna förföljde honom, då han var ensam och övergiven av alla. När man läser psalmerna som David skrivit förstår man att det liv han levde inte var ett enkelt liv. Han var ofta plågad av rädsla och ensamhet. Han var en fåraherde vilken Gud utsåg till Kung över Israel. Men det var inte en rak och enkel väg han fick.

Vi har inga löften i bibeln på att livet ska vara enkelt. Det vi däremot har löfte om det är att Gud ska beskydda oss, gå med oss, och aldrig överge oss. David samtalar med Gud, han ropar till Gud i förtvivlan i många av hans psalmer. Han var ärlig och öppen i sin plåga. Han fick också uppleva hur Gud kom till hans räddning. David säger i Psalm 30: ”Jag vill upphöja dig, Herre, för du drog mig upp ur djupet …”

Vi behöver inte låtsas att livet är bra, bara för att vi är troende kristna människor. Vi får vara ärliga mitt i vår nöd. Vi får gå till Gud mitt i vår brustenhet, med vår sorg, med allt vi har i oss.

Gud är vår tillflykt i nöden, han är vår räddare, han har lovat att aldrig överge oss. Detta är ett löfte att hålla fast vid, speciellt de dagar då livet känns tungt att bära. Men vi får också stämma in i lovsången tillsammans med David då vi få uppleva hur Gud förvandlar vår nöd till seger, när bönesvaren kommer. Ropa till Gud och han ska svara dig. Lovsjung Gud i tacksamhet även de dagar som känns tunga. Lita på löftet från Gud att han aldrig ska överge dig.

Tro och tillit är att hålla fast vid Guds löften mitt i den brustna värld vi lever i. Fortsätta be, fortsätta tro oavsett. Kärleken från Gud lämnar oss aldrig. Han är trofast.

Gud håller hela världen, i sin hand. Gud håller dig och mig, i sin hand.

Posted in Pastorns brev.

One Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *